Plantendeterminatie duik

Op zondag 11 juni zal er een plantendeterminatie duik gehouden worden in plas in Slijk- Ewijk. Aankomsttijdstip is 10 uur bij de duikplek vlak achter de slagboom. Daar zullen we van John Bruinsma en Laura Seelen eerst instructies krijgen over het verzamelen van de planten. Om half elf zal de eerste duik starten.
Op 23 februari hebben beiden bij ons op de vereniging een presentatie gehouden over het determineren van onderwaterplanten. Laura Seelen is Phd-kandidaat bij het (NIOO-KNAW), zij heeft samen met John Bruinsma in meer dan 50 plassen gedoken, om zo de natuurwaarde van zandputten dieper dan 6m  te onderzoeken. John Bruinsma is de pionier op het gebied van determineren van Nederlandse onderwaterplanten. Het is de bedoeling, dat er twee duiken worden gemaakt, waarbij vanuit de kant rechtuit wordt gezwommen en met een scheve lijn weer wordt teruggezwommen. Op deze manier kunnen beide duiken met 1 fles worden gemaakt. De planten, die we meebrengen worden aan de kant gedetermineerd, zodat we weten wat we gevonden hebben. John Bruinsma zorgt waarschijnlijk voor potjes of netten om de planten in op te slaan.
Tot nu toe is nog onvoldoende bekend over de plantengroei onder water, ook moet er in meer plassen nog bekeken worden tot welke diepte de planten groeien. Planten kunnen er ook op grotere diepte anders uitzien. Wie weet, ontdekken we wat nieuws!
Onder water treffen we 3 plantenzones aan:
1)  de helofytenzone tot bv 3 m, hier groeit bv riet
2)  een zone met ondergedoken vaatplanten, fonteinkruiden en eventueel kranswieren tot 6-8m
3)  een zone met alleen kranswieren tot 10-12m
Mossen kunnen wel tot 17m diep groeien.
De planten, die we ( inclusief John en Laura) vinden, zullen in groepen worden onderverdeeld naar groeivormen. John zal ons dan uitleg geven over de kenmerken van de waterplanten.

Op 11 juni zullen ook leden van de plantenwerkgroep KNNV Nijmegen aanwezig zijn, om gelijktijdig planten langs de waterkant te determineren. De plantkundige Sophie Hochstenbach is de coördinator  van deze groep.
Leuk is, dat we zo gelijktijdig zien welke planten onder water groeien en welke langs de kant.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.