Kosten

Lidmaatschap:

Contributie Wageningse WaterVrienden):
Volwassenen (vanaf 18 jaar) € 13,- per maand
Kinderen (tot 18 jaar) € 12,- per maand
Duiktoeslag (onderwatersport) € 2,- per maand
Snorkelen toeslag € 1,- per maand
Inschrijfgeld € 7,-
Nieuwe lidmaatschapskaart (bij verlies) € 4,-

Betaling contributie geschiedt per automatische incasso naar banknummer:
NL75RABO0126239258 t.n.v. Wageningse Watervrienden.
Uw inschrijfformulier is tevens een machtiging voor de automatische incasso.
(let op!! De afdeling onderwatersport heeft een eigen bankrekening voor betalingen van cursusgeld duikopleiding: bankrekening 12 39 25 738 t.n.v. zv de Wageningse Watervrienden.)

Voorwaarden.

  • De contributie is gebaseerd op een jaarbedrag. Dit betekent dat ook in de zomermaanden moet worden doorbetaald.
  • De opzegtermijn is twee maanden. Gedurende deze termijn is contributie verschuldigd. Schriftelijk opzeggen moet bij de ledenadministratie. Hiervoor kan een “rood” opzegformulier bij de tafel in het zwembad ingevuld worden. Na het verstrijken van de opzegtermijn dient de lidmaatschapskaart direct ingeleverd te worden bij de tafel in het zwembad. Bij het niet tijdig inleveren van deze kaart loopt de verplichting om contributie te betalen gewoon door tot de kaart wel is ingeleverd.

Opleidingen:

Snorkelopleiding jeugd geen extra kosten
Jeugd duikopleiding € 150,-
Open Water Diver opleiding € 150,- (inclusief theorieboek en materiaalhuur zwembad)
Advanced Diver opleiding € 150,- (inclusief theorieboek en brevetpasje)
Medical Trained Diver € 100,-
Rscue Diver opleiding € 100,-
IADS inschrijfgeld brevetpasje € 34,95
IADS contributie € 15,- per jaar
IADS brevetpasje € 25,-
IADS logboek € 16,-

Betaling kosten opleiding, inschrijving IADS, logboek en brevetpasje via banknummer 12 39 25 738 t.n.v. zv de Wageningse Watervrienden.

Materiaalhuur:

(alleen voor leden) dag weekend
Fles € 5,- € 10,-
Ademautomaat € 5,- € 10,-
Stab-jack € 5,- € 10,-
Dieptemeter € 1,- € 2,-

Materiaal voor de verhuur kan vanaf de donderdagavond voor de buitenduik gereserveerd worden bij de materiaal beheerder (Jan Daniël Houthuijzen). Betaling van de huurprijs dient contant te geschieden gelijktijdig met het afhalen. Geleend materiaal dient binnen 48 uur (na overleg eventueel op maandag- of donderdagavond voor 18:00 uur) schoon en droog bij de beheerder teruggebracht te worden. Bij te laat inleveren betekent materiaal gebrek bij de opleidingen, de huurprijs loopt dan door.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.